پکیج فرم DS-260 مخصوص برندگان لاتاری
بزن بریم!
ثبت نام لاتاری امسال رو از دست ندین .. کد تخفیف : dv2023

اگر لاتاری گرین کارت آمریکا برنده شویم و به آمریکا نرویم چه می شود؟

نرفتن به آمریکا بعد از لاتاری

انصراف از لاتاری گرین کارت

سهم لاتاری شما سوخته می شود،در ضمن  لاتاری قابل فروش و انتقال نبوده و قابلیت تمدید یا استفاده در زمان دیگر ی ندارد البته متقاضی از ثبت نام های بعدی محروم نخواهد شد و امکان ثبت نام دوباره در دوره های بعد وجود دارد.

پادکست برندگان لاتاری


صفحه اینستاگرام کانال تلگرام