پکیج فرم DS-260 مخصوص برندگان لاتاری
بزن بریم!
ثبت نام لاتاری امسال رو از دست ندین .. کد تخفیف : dv2023

آیا لاتاری گرین کارت برای ایرانیان توسط ترامپ ممنوع شده است؟

ترامپ لاتاری را ممنوع کرده؟

خیر! لاتاری برای ایرانیان هست و ایرانیان میتوانند در لاتاری ثبت نام کنند، ممنوعیت ترامپ مربوط به سال های ریاست جمهوری ایشان بوده و الان مسئله ای ندارد

پادکست برندگان لاتاری


صفحه اینستاگرام کانال تلگرام