ثبت نام لاتاری 2022 گرین کارت آمریکا


1مشخصات فردی

تاریخ تولد شما *


محل تولد شما *


2مشخصات خانواده
3اطلاعات محل سکونت
4مشخصات پاسپورت