راهنمای برندگان لاتاری


اگر شما لاتاری گرین کارت شرکت کرده اید و برنده شدید اید بهتون تبریک میگم برای ادامه کار میتوانید روی ما حساب کنید و اگر از طریق برترمهاجر ثبت نام کرده باشید برای مشاوره بعد از برنده شدن بدون هزینه کار شمارو انجام میدهیم

در غیر از این صورت میتوانید از خدمات مشاوره ما استفاده کنید برای درخواست مشاوره لاتاری کلیک کنید