اشتراک یک ساله مشاوره وانجام امور برندگان لاتاریخدمات شامل این اشتراکخدمت توضیح
پر کردن فرم ds-260 کل اعضا خانواده
هماهنگی جمع آوری مدارک کل اعضا خانواده
هماهنگی ترجمه مدارک با همکاری دارالترجمه رسمی (هزینه جداگانه)
هماهنگی واکسن کل اعضا خانواده
هماهنگی وقت سفارت کل اعضا خانواده
مشاوره و توجیه کل اعضا خانواده
هماهنگی سفر و بلیط هواپیما و هتل کل اعضا خانواده
نامه نگاری های با سفارت کل اعضا خانواده
پیکاپ ویزا و پاسپورت هزینه جداگانه
هزینه سفر و اقامت و.. شامل اشتراک نمیشود

موافقت‌نامه سطح خدمات Service-level agreementمتن ذیل شامل نکاتی در قبال مشتریان برتر مهاجر می باشد که از خدمات پشتیبانی برندگان لاتاری این مجموعه استفاده می کنند.

چالش های فرایند:

جهت حمایت از مشتری، سختی های احتمالی که ممکن است در ارائه خدمات، مشتریان محترم با آن مواجه شوند عنوان می گردند :

 • 1- قطعی اینترنت کشور
 • 2- تعطیلی سفارت و عدم وقت دهی
 • 3- بسته بودن مرز ها
 • 4- طولانی شدن فرایند ap و رد شدن ددلاین کیس
 • 6- ریجکت کیس به دلیل اشکال هنگام ثبت نام
 • 7- ریجکت کیس به دلیل عدم قانع شدن افیسر
 • 8- ریجکت کیس به دلیل نقص در مدارک
در دسترس بودن سرویس ها:

محدودیت های زمانی که برتر مهاجر امکان ارائه سرویس و پاسخ گویی به صورت کامل ندارد و در پاسخگویی با محدودیت میباشد :

 • 1- روز های تعطیل رسمی
 • 2- خارج از ساعت اداری
 • 3- بازه زمانی مهر تا آبان
 • 4- روز های اخر ثبت نام لاتاری
 • 5- قرنطینه وابتلای بیماری
 • 6- پر بودن وقت های مشاوره
 • 7- دو هفته اول اعلام نتایج لاتاری به علت پر بودن خطوط

با این حال برترمهاجر تلاش میکند که در این موارد نیز پاسخگو باشد ولی به دلایلی این کار سخت میشود

خرید اشتراکجهت خرید اشتراک فرم زیر را پر کنید

هزینه اشتراک 15,000,000 تومان