20 درصد تخفیف ثبت نام لاتاری: dv2025

آمار ویزا های آمریکا برای ایرانیان سال مالی 2021

آمار ویزا های صادر شده توسط آمریکا برای ایرانیان در سال مالی 2021 به شرح زیر است.

این آمار از ویزای بولتن آمریکا که به صورت ماهانه توسط آمریکا منتشر می شود جمع آوری شده است.

جهت مشاهده ویزای بولتن لاتاری سال 2021 به لینک زیر مراجعه کنید.

ویزای بولتن لاتاری سال 2021

جدول ویزا های صادر شده در سال 2021 به تفکیک ماه

 ویزا های آمریکا برای ایرانیان سال مالی ۲۰۲۱

آمار SEPTEMBER 2021 ( دهم شهریور ماه 1400 تا 8 مهر 1400)

ماه نام ویزا تعداد صدور
SEPTEMBER CR1 1
SEPTEMBER DV 150
SEPTEMBER E1 20
SEPTEMBER E2 15
SEPTEMBER E3 3
SEPTEMBER EW 3
SEPTEMBER F1 12
SEPTEMBER F2B 3
SEPTEMBER F3 27
SEPTEMBER F4 54
SEPTEMBER FX 22
SEPTEMBER IR1 26
SEPTEMBER IR2 3
SEPTEMBER IR5 87
SEPTEMBER SB1 2

آمار AUGUST 2021 ( دهم مرداد 1400 تا 9 شهریور 1400)

ماه نام ویزا تعداد صدور
AUGUST BC1 2
AUGUST CR1 5
AUGUST DV 18
AUGUST E1 12
AUGUST E2 21
AUGUST E3 5
AUGUST EW 1
AUGUST F1 28
AUGUST F2B 12
AUGUST F3 40
AUGUST F4 125
AUGUST FX 24
AUGUST IR1 24
AUGUST IR2 9
AUGUST IR5 123
AUGUST SB1 2

آمار JULY 2021 ( دهم تیر ماه 1400 تا 9 مرداد 1400)

ماه نام ویزا تعداد صدور
JULY CR1 5
JULY DV 11
JULY E1 11
JULY E2 26
JULY E3 7
JULY EW 1
JULY F1 15
JULY F2B 14
JULY F3 33
JULY F4 75
JULY FX 10
JULY IR1 31
JULY IR2 4
JULY IR5 158
JULY SB1 1

JUNE 2021 ( یازدهم خرداد 1400 تا 9 تیر 1400)

ماه نام ویزا تعداد صدور
JUNE CR1 3
JUNE DV 6
JUNE E1 21
JUNE E2 20
JUNE E3 7
JUNE EW 2
JUNE F1 23
JUNE  F2B 9
JUNE F3 37
JUNE F4 73
JUNE FX 30
JUNE I5 10
JUNE IR1 27
JUNE IR2 4
JUNE IR5 155
JUNE SB1 6

MAY 2021 ( یازدهم اردیبهشت 1400 تا 10 خرداد 1400)

ماه نام ویزا تعداد صدور
MAY CR1 10
MAY DV 3
MAY E1 4
MAY E2 10
MAY E3 11
MAY EW 2
MAY F1 19
MAY F2B 10
MAY F3 13
MAY F4 44
MAY FX 22
MAY I5 10
MAY IR1 31
MAY IR5 119
MAY SB1 1

APRIL 2021 ( دوازده فروردین 1400 تا 10 اردیبهشت 1400)

ماه نام ویزا تعداد صدور
APRIL CR1 11
APRIL E1 7
APRIL E2 10
APRIL E3 7
APRIL EW 3
APRIL F1 15
APRIL F2B 23
APRIL F3 14
APRIL F4 49
APRIL FX 31
APRIL I5 3
APRIL IB1 1
APRIL IR1 46
APRIL IR2 5
APRIL IR4 1
APRIL IR5 137
APRIL SB1 3

MARCH 2021 ( یازدهم اسفند 1399 تا 11 فروردین 1400)

ماه نام ویزا تعداد صدور
MARCH CR1 19
MARCH E1 4
MARCH E2 15
MARCH E3 3
MARCH EW 3
MARCH F1 10
MARCH F2A 1
MARCH F2B 8
MARCH F3 14
MARCH F4 19
MARCH FX 17
MARCH I5 4
MARCH IR1 81
MARCH IR2 13
MARCH IR5 54

FEBRUARY 2021 (سیزده بهمن 1399 تا 10 اسفند 1399)

ماه نام ویزا تعداد صدور
FEBRUARY CR1 8
FEBRUARY CR2 1
FEBRUARY E3 1
FEBRUARY F1 1
FEBRUARY F2B 2
FEBRUARY F3 10
FEBRUARY F4 17
FEBRUARY FX 3
FEBRUARY I5 8
FEBRUARY IR1 42
FEBRUARY IR2 3
FEBRUARY IR5 5
FEBRUARY SB1 1

JANUARY 2021 ( دوازده دی 1399 تا 12 بهمن 1399)

ماه نام ویزا تعداد صدور
JANUARY CR1 8
JANUARY F11 1
JANUARY F31 2
JANUARY F32 2
JANUARY F33 3
JANUARY F41 1
JANUARY F43 1
JANUARY FX1 1
JANUARY IR1 18
JANUARY IR2 3
JANUARY IR4 1
JANUARY IR5 5

DECEMBER 2020 ( یازده آذر 1399 تا 11 دی 1399)

ماه نام ویزا تعداد صدور
DECEMBER CR1 6
DECEMBER E11 1
DECEMBER E14 1
DECEMBER E15 2
DECEMBER E21 2
DECEMBER E22 2
DECEMBER E23 1
DECEMBER F11 2
DECEMBER F24 1
DECEMBER IR1 12
NOVEMBER IR2 4
NOVEMBER IR4 1
NOVEMBER IR5 4

NOVEMBER 2020 (یازده آبان 1399 تا 10 آذر 1399)

ماه نام ویزا تعداد صدور
NOVEMBER CR1 4
NOVEMBER E11 4
NOVEMBER E15 1
NOVEMBER E22 1
NOVEMBER F11 1
NOVEMBER IR1 9
NOVEMBER IR2 3
NOVEMBER IR4 2
NOVEMBER IR5 13
NOVEMBER IR1 26
NOVEMBER IR2 9
NOVEMBER IR5 112

OCTOBER 2020 ( دهم مهر ماه 1399 تا 10 آبان 1399)

ماه نام ویزا تعداد صدور
OCTOBER CR1 6
OCTOBER CR2 2
OCTOBER DV1 1
OCTOBER DV2 1
OCTOBER DV3 2
OCTOBER F41 2
OCTOBER F42 1
OCTOBER F43 1
OCTOBER IR1 18
OCTOBER IR2 1
OCTOBER IR5 8

سوالات متداول آمار ویزا های آمریکا برای ایرانیان سال مالی 2021صفحه اینستاگرام کانال تلگرام
مشاوره رایگان ویزای توریستی:021 88828391