30 درصد تخفیف پکیج ها و خدمات: dv2023

برای ثبت نام لاتاری آیا برای همسر پاسپورت ضروری میباشد؟

پاسپورت برای همسر

برای ثبت نام یک شانسه داشتن پاسپورت همسر ضروری نمی باشد ولی در صورت ثبت نام دوشانسه داشتن پاسپورت معتبر برای هردو نفر ضروری است.چرا که ثبت نام شما یک بار با اطلاعات پاسپورت خودتان انجام شده و همسر و فرزندانتان زیر مجموعه شما شده و بار دیگر ثبت نام با اطلاعات پاسپورت همسرتان انجام شده و شما و فرزندانتان زیر مجموعه همسرتان ثبت نام می شوید. با برنده شدن هر یک از شما کل افراد ثبت نامی میتوانند گرین کارت آمریکا را دریافت کنند.

البته درصورتیکه شغل همسر شما جزو اشغال خاص باشد و یا به هر دلیل دیگری نمیتوانید از کشور خارج شوید، توصیه ی ما به شما این است که از ابتدا ثبت نام انجام ندهید چون در هر حالت شانس و هزینه ی شما هدر میرود.

پادکست برندگان لاتاری


صفحه اینستاگرام کانال تلگرام
مشاوره رایگان ویزای توریستی:26405975 021