پکیج فرم DS-260 مخصوص برندگان لاتاری
بزن بریم!
ثبت نام لاتاری امسال رو از دست ندین .. کد تخفیف : dv2023

تعداد برنده لاتاری گرین کارت آمریکا از ایران چه تعداد است؟

تعداد برندگان لاتاری

طبق آمار حدود 6000 نفراز کشور ما در هر دوره برنده میشوند.البته طبق سهمیه ی 7 درصدی ایران از 55000 ویزای لاتاری آمریکا ،تعداد ایرانیانی که ویزا دریافت میکنند هرساله چیزی در حدود 3800 نفر است.

 

پادکست برندگان لاتاری


صفحه اینستاگرام کانال تلگرام