30 درصد تخفیف پکیج ها و خدمات: dv2023

ویزا بولتن لاتاری 2023

در این مقاله به ویزا بولتن ماه های مختلف سال مالی 2023 میپردازیم:

شما همچنین می توانید ویزا بولتن لاتاری 2022 و ویزا بولتن لاتاری 2021 برای ایران را مطالعه بفرمایید تا بتوانید تحلیل بهتری بر ویزا بولتن داشته باشید.

ویزا بولتن 2023 ماه اکتبر 2022

در جدول B ویزا بولتن ماه اکتبر 2022 که مربوط به برندگان لاتاری 2023 است تا کیس نامبر 2800 از قاره آسیا کارنت شدند که تا کیس نامبر 2500 از ایران بودند.این ویزا بولتن اولین ویزا بولتن سال مالی 2023 است. تعداد کارنتی موجود در ماه اکتبر نشان دهنده شروع قوی ای از سفارت های آمریکا بود که البته با تحلیل ویزا بولتن های ماه های بعد این نظریه کاملا رد شد.

 

ویزا بولتن لاتاری 2023 ماه اکتبر 2022

ویزا بولتن 2023 ماه نوامبر 2022

علارقم شروع قوی سال مالی ویزا بولتن ماه نوامبر بدون هیچ تغییری نسبت به ماه اکتبر منتشر شد.

 

ویزا بولتن لاتاری 2023 ماه نوامبر 2022

ویزا بولتن 2023 ماه دسامبر 2022

ویزا بولتن ماه دسامبر با کمی تغییر نسبت به ماه نوامبر منتشر شد و تا کیس 3300 از آسیا کارنت شدند که تا کیس 3000 از ایران بودند.

 

ویزا بولتن لاتاری 2023 ماه دسامبر 2022

ویزا بولتن 2023 ماه ژانویه

ویزا بولتن این ماه به یکباره تا کیس 9000 را از آسیا کارنت کرد که تنها تا کیس 5500 از ایران بودند.

 

ویزا بولتن لاتاری 2023 ماه ژانویه

ویزا بولتن 2023 ماه فوریه

ویزا بولتن ماه فوریه با توجه به افزایش کارنتی ها از آسیا (15500) ، متاسفانه تغییری در کیس نامبرهای ایران نداده و همچنان تا کیس نامبر 5500 از ایران کارنت شدند.

 

ویزا بولتن لاتاری 2023 ماه فوریه

ویزا بولتن 2023 ماه مارس

ویزا بولتن این ماه هم متاسفانه تغییری در کارنتی ها از ایران را نداشته و فقط تا کیس 5500 از ایران کارنت شدند.

 

ویزا بولتن لاتاری 2023 ماه مارس

 

ویزا بولتن 2023 ماه آوریل

ویزا بولتن این ماه هم متاسفانه مانند ماه های قبل هیچ تغییری نکرده است ، ولی پیش بینی می شود که در ماه می کلیه کیس های لاتاری ایران کارنت می شوند.

 

ویزا بولتن لاتاری 2023 ماه آوریل

ویزا بولتن لاتاری 2023 ماه می

ویزا بولتن ماه می با توجه به افزایش کارنتی ها از آسیا (18750) ،فقط تا کیس نامبر 6000 از ایران کارنت شدند.

 

ویزا بولتن لاتاری 2023 ماه می

ویزا بولتن لاتاری 2023 ماه جون

ویزا بولتن ماه جون کارنتی ها را افزایش داده و تا کیس نامبر 10000 از ایران کارنت خواهند شد.

 

ویزا بولتن لاتاری 2023 ماه جون

ویزا بولتن لاتاری 2023 ماه جولای

ویزا بولتن این ماه هنوز منتشر نشده و به زودی منتشر خواهد شد.

پادکست برندگان لاتاری


صفحه اینستاگرام کانال تلگرام
مشاوره رایگان ویزای توریستی:26405975 021