20 درصد تخفیف ثبت نام لاتاری: dv2025

ویزا بولتن لاتاری 2021

در این مقاله به ویزا بولتن ماه های مختلف سال مالی 2021 میپردازیم:

ویزا بولتن لاتاری 2021 ماه اکتبر 2020

در اولین جدول B ویزا بولتن سال مالی 2021 که در ماه اکتبر 2020 منتشر شد،تا کیس نامبر 1600 از آسیا کارنت شدند که تا کیس نامبر 1000 از ایران بود.

 

ویزا بولتن لاتاری 2021 ماه اکتبر 2020

ویزا بولتن لاتاری 2021 ماه نوامبر 2020

ویزا بولتن در ماه نوامبر تا کیس نامبر 2800 از آسیا کارنت شدند که از این بین تا کیس نامبر 1300 از ایران بودند.

 

ویزا بولتن لاتاری 2021 ماه نوامبر 2020

 

ویزا بولتن لاتاری 2021 ماه دسامبر 2020

ویزا بولتن این ماه برای آسیا تا کیس نامبر 3500 کارنت شدند که تنها فقط تا کیس 1600 از ایران بودند.

 

ویزا بولتن لاتاری 2021 ماه دسامبر 2020

 

ویزا بولتن لاتاری 2021 ماه ژانویه

در ویزا بولتن ماه ژانویه تا کیس 4300 از آسیا کارنت شدند که تا کیس 2400 از ایران بودند.

 

ویزا بولتن لاتاری 2021 ماه ژانویه

 

ویزا بولتن لاتاری 2021 ماه فوریه

ویزا بولتن ماه فوریه جهش زیادی کرده و از آسیا تا کیس 8000 کارنت شدند که تا کیس 6000 از ایران بودند.

 

ویزا بولتن لاتاری 2021 ماه فوریه

ویزا بولتن لاتاری 2021 ماه مارس

در ویزا بولتن ماه مارس کارنتی های آسیا به کیس 6200 رسید که تا کیس 3800 از ایران بودند.

 

ویزا بولتن لاتاری 2021 ماه مارس

 

ویزا بولتن لاتاری 2021 ماه آوریل

در ویزا بولتن ماه آوریل از آسیا تا کیس 9000 کارنت شدند که تا کیس 4700 از ایران بودند.

 

ویزا بولتن لاتاری 2021 ماه آوریل

 

ویزا بولتن لاتاری 2021 ماه می

ویزا بولتن ماه می تغییر بسیاری کرد و از آسیا تا کیس 13000 کارنت شدند که کیس نامبرهای دعوتی از ایران به 6000 رسید.

 

ویزا بولتن لاتاری 2021 ماه می

 

ویزا بولتن لاتاری 2021 ماه جون

در ویزا بولتن ماه جون تمامی کیس ها از تمام مناطق کارنت شدند به جز نپال و ایران که تنها تا 6400 کارنت شدند.

 

ویزا بولتن لاتاری 2021 ماه جون

 

ویزا بولتن لاتاری 2021 ماه جولای

در ویزا بولتن ماه جولای تمامی کیس ها کارنت شدند.

 

ویزا بولتن لاتاری 2021 ماه جولای

 

ویزا بولتن لاتاری 2021 ماه آگست

در ویزا بولتن این ماه چون تمامی کیس ها در ماه پیش کارنت شده بودند تغییری صورت نگرفت.

 

ویزا بولتن لاتاری 2021 ماه آگست

 

ویزا بولتن لاتاری 2021 ماه سپتامبر

در ویزا بولتن این ماه هم همانند ماه پیش تغییری نداشت.

 

ویزا بولتن لاتاری 2021 ماه سپتامبر

 

 

 

 

پادکست برندگان لاتاری


صفحه اینستاگرام کانال تلگرام
مشاوره رایگان ویزای توریستی:021 88828391