20 درصد تخفیف ثبت نام لاتاری: dv2025

ویزا بولتن لاتاری 2022

در این مقاله به ویزا بولتن ماه های مختلف سال مالی 2022 میپردازیم:

ویزا بولتن لاتاری 2022 ماه اکتبر 2021

در اولین جدول B ویزا بولتن سال مالی 2022 که در ماه اکتبر 2021 منتشر شد،تا کیس نامبر 1400 از آسیا کارنت شدند که تا کیس نامبر 800 از ایران بود.

 

ویزا بولتن لاتاری 2022 ماه اکتبر 2021

 

ویزا بولتن لاتاری 2022 ماه نوامبر 2021

ویزا بولتن در ماه نوامبر تا کیس نامبر 2700 از آسیا کارنت شدند که از این بین تا کیس نامبر 1450 از ایران بودند.

 

ویزا بولتن لاتاری 2022 ماه نوامبر 2021

 

ویزا بولتن لاتاری 2022 ماه دسامبر 2021

ویزا بولتن در ماه دسامبر هم افزایش داشته و تا کیس 4000 از آسیا کارنت شدند که تا کیس 2150 از ایران بودند.

 

ویزا بولتن لاتاری 2022 ماه دسامبر 2021

 

ویزا بولتن لاتاری 2022 ماه ژانویه

در ویزا بولتن ماه ژانویه تا کیس 6000 از آسیا کارنت شدند که تا کیس 4000 از ایران بودند.

 

ویزا بولتن لاتاری 2022 ماه ژانویه

 

ویزا بولتن لاتاری 2022 ماه فوریه

ویزا بولتن در ماه فوریه هم مانند ماه پبش با افزایش 2000 کیس ، آسیا را به 8000 کیس کارنت شده رساند که 6000 کیس از ایران بودند.

 

ویزا بولتن لاتاری 2022 ماه فوریه

 

ویزا بولتن لاتاری 2022 ماه مارس

در ویزا بولتن ماه مارس با توجه به اینکه از آسیا تا کیس 8300 کارنت شدند ولی متاسفانه کیس هایی که از ایران کارنت شدند تغییری نکردند.

 

 

ویزا بولتن لاتاری 2022 ماه مارس

 

ویزا بولتن لاتاری 2022 ماه آوریل

ویزا بولتن ماه آوریل تغییر بسیاری کرد و از آسیا تا کیس 17000 کارنت شدند ولی با این وجود باز هم کیس نامبرهای دعوتی از ایران تنها تا 100 کیس افزایش یافت و به 6100 رسید.

 

ویزا بولتن لاتاری 2022 ماه آوریل

 

ویزا بولتن لاتاری 2022 ماه می

در ویزا بولتن ماه می از آسیا تا کیس 3000 کارنت شدند و کارتنی های ایران به کیس 8500 رسید.

 

ویزا بولتن لاتاری 2022 ماه می

 

ویزا بولتن لاتاری 2022 ماه جون

در ویزا بولتن ماه جون تمامی کیس ها از تمام مناطق کارنت شدند به جز آمریکای شمالی و نپال و مصر.

 

ویزا بولتن لاتاری 2022 ماه جون

 

ویزا بولتن لاتاری 2022 ماه جولای

ویزا بولتن ماه جولای هم مانند ماه جون ماند.

 

ویزا بولتن لاتاری 2022 ماه جولای

 

ویزا بولتن لاتاری 2022 ماه آگست

در ویزا بولتن ماه آگست همه برندگان کارنت شدند.

 

ویزا بولتن لاتاری 2022 ماه آگست

 

ویزا بولتن لاتاری 2022 ماه سپتامبر

ویزا بولتن ماه سپتامبر هم مانند ماه آگوست است.

 

ویزا بولتن لاتاری 2022 ماه سپتامبر

سوالات متداول ویزا بولتن لاتاری 2022صفحه اینستاگرام کانال تلگرام
مشاوره رایگان ویزای توریستی:021 88828391