20 درصد تخفیف ثبت نام لاتاری: dv2025

آمار ویزا های آمریکا برای ایرانیان سال مالی 2023

آمار ویزا های صادر شده برای ایرانیان در سال مالی 2023 به شرح زیر است.

این آمار از ویزای بولتن آمریکا که به صورت ماهانه توسط آمریکا منتشر می شود جمع آوری شده است.

جهت مشاهده ویزای بولتن لاتاری سال 2023 به لینک زیر مراجعه کنید.

ویزای بولتن لاتاری سال 2023

جدول ویزا های صادر شده در سال 2023 به تفکیک ماه

ویزا های صادر شده در سال 2023

FEBRUARY 2023 (12 بهمن ماه 1401 تا 9 اسفند 1401)

ماه نام ویزا تعداد صدور
FEBRUARY CR1 6
FEBRUARY DV 41
FEBRUARY E1 6
FEBRUARY E2 16
FEBRUARY E3 7
FEBRUARY F1 28
FEBRUARY F2B 4
FEBRUARY F3 38
FEBRUARY F4 76
FEBRUARY FX 30
FEBRUARY I5 4
FEBRUARY IR1 38
FEBRUARY IR2 4
FEBRUARY IR5 188
FEBRUARY SB1 3

JANUARY 2023 (یازده دی ماه 1401 تا 11 بهمن 1401)

ماه نام ویزا تعداد صدور
JANUARY CR1 2
JANUARY DV 35
JANUARY E1 4
JANUARY E2 25
JANUARY E3 14
JANUARY EW 10
JANUARY F1 23
JANUARY F2B 20
JANUARY F3 40
JANUARY F4 78
JANUARY FX 24
JANUARY I5 3
JANUARY IR1 27
JANUARY IR2 8
JANUARY IR5 189
JANUARY SB1 4

DECEMBER 2022 ( دهم آذر 1401 تا 10 دی 1401)

ماه نام ویزا تعداد صدور
DECEMBER CR1 4
DECEMBER DV 15
DECEMBER E1 2
DECEMBER E2 28
DECEMBER E3 5
DECEMBER EW 3
DECEMBER F1 22
DECEMBER F2B 10
DECEMBER F3 22
DECEMBER F4 108
DECEMBER FX 13
DECEMBER I5 7
DECEMBER IR1 37
DECEMBER IR2 4
DECEMBER IR5 198
DECEMBER SB1 2
DECEMBER T5 3

NOVEMBER 2022 ( دهم آبان ماه 1401 تا 9 آذر 1401)

ماه نام ویزا تعداد صدور
NOVEMBER CR1 6
NOVEMBER CX 1
NOVEMBER DV 7
NOVEMBER E1 13
NOVEMBER E2 46
NOVEMBER E3 26
NOVEMBER EW 9
NOVEMBER F1 26
NOVEMBER F2B 18
NOVEMBER F3 56
NOVEMBER F4 129
NOVEMBER FX 25
NOVEMBER I5 5
NOVEMBER IR1 50
NOVEMBER IR2 9
NOVEMBER IR5 376
NOVEMBER SB1 8
NOVEMBER SQ2 1
NOVEMBER SQ3 1

OCTOBER 2022 ( نهم مهر ماه 1401 تا 9 آبان 1401)

ماه نام ویزا تعداد صدور
OCTOBER CR1 5
OCTOBER CX 1
OCTOBER DV 7
OCTOBER E1 10
OCTOBER E2 28
OCTOBER E3 9
OCTOBER EW 10
OCTOBER F1 30
OCTOBER F2B 14
OCTOBER F3 43
OCTOBER F4 95
OCTOBER FX 29
OCTOBER I5 14
OCTOBER IR1 54
OCTOBER IR2 5
OCTOBER IR5 285
OCTOBER SB1 5
OCTOBER SQ3 1

سوالات متداول آمار ویزا های آمریکا برای ایرانیان سال مالی 2023صفحه اینستاگرام کانال تلگرام
مشاوره رایگان ویزای توریستی:021 88828391