حداقل مدرک تحصیلی برای ثبت نام لاتاری

خوشبختانه برای ثبت نام در لاتاری به مدرک تحصیلی خاصی احتیاج نیست اما پس از برنده شدن و برای دریافت ویزا داشتن یکی از دو مورد زیر ضروری است.
1- حداقل مدرک تحصیلی دیپلم (معادل 12 سال تحصیل)
– 2 سال سابقه کار تخصصی در طی 5 سال گذشته برای کسانی که مدرک تحصیلی دیپلم ندارند.
به این نکته توجه داشته باشید که برای ثبت نام در لاتاری هیچ نیازی به ارائه مدرک تحصیلی ندارید. مدرک تحصیلی برای دریافت ویزا میباشد.