قدرت پاسپورت کشورهای دنیا

قویترین پاسپورت های دنیا با استفاده از رنکینگ معتبر هنلی (henley passport index) :
در این رتبه بندی ایران در مقام 99ام جهانی قرار گرفته.با داشتن پاسپورت معتبر ایرانی میتوان به 42 کشور جهان بدون داشتن ویزا سفر کرد.
آمریکا،سوییس،بلزیک،نیوزلند و همچنین انگلستان مشترکاٌ در مقام 7ام جهانی هستند و با داشتن پاسپورت معتبر هر یک از این کشور ها میتوان به 187 کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کرد.