سفارت خانه آمریکا در ایروان ارمنستان+دستور العمل های مصاحبه

ارمنستان بدلیل نزدیکی و هم مرز بودن با ایران، راحتی سفر به آنجا، مناسب بودن هزینه های سفر به علت ارزش کم پول ارمنستان و عدم نیاز به ویزا برای شهروندان ایرانی میتواند در نوع خودش بهترین سفارت برای ایرانیان باشد تا بتوانند مصاحبه ی ویزای آمریکای خود را در آنجا به زبان فارسی انجام … ادامه خواندن سفارت خانه آمریکا در ایروان ارمنستان+دستور العمل های مصاحبه